HAGI

Prace wykonane dla VenaPress, stanowią one niezbywalną własność intelektualną Sergiusza Szewczyk - właściciela marki LUMENO Project.