ICE’N’GO

Prace wykonane dla dla Agencji Reklamowej MALUM Sp. z o.o., stanową one niezbywalną własność intelektualną Sergiusza Szewczyk - właściciela marki LUMENO Project.